Prosimy o wypełnienie karty uczestnika zarówno rodziców osób nieletnich, jak i osoby dorosłe (część medyczna).